Lời này thật đúng là chói tai, cái gì gọi là Yến vương không dạy nàng lễ giáo? Nói như nàng chỉ là một dã nha đầu không biết lễ nghi phép tắc Qúy Như Yên nhìn Cốc Bích Lâm một cái: "Cốc đại tiểu thư nói lời này sai rồi. Ta vừa mới bước vào đại môn, đột nhiên phát hiện quên làm điểm tâm cho nghĩa phụ, vì thế liền muốn quay trở về. Nhưng Cốc đại tiểu thư nhìn thấy bổn quận chúa không hành lễ sao?" "Ngươi là ai, mà ta phải hành lễ?" Cốc Bích Lâm vô cùng giận dữ Qúy Như Yên mỉm cười: "Ta được thánh thượng phong làm quận chúa, luận phẩm vị, không thể thấp hơn đại thần chi nữ được?" Cốc Bích Lâm không cam lòng: "Ta là hoàng phi của lục hoàng tử, không cần hướng ngươi hành lễ!" "Là vậy sao? Thánh thượng chỉ hôn cho ta, ta hiện giờ cũng là thất hoàng phi của Thiên Độc quốc thất điện hạ. Không biết Cốc đại tiểu thư cảm thấy, có cần phải hướng ta hành lễ hay là không?" Nực cười! Qủa thật là không biết sống chết! Thiên Độc quốc thế lực lớn mạnh, khiến cho chư quốc kiêng kị, Lạc Thuấn Thần dù sao cũng không được quốc chúa sủng ái, nhưng thân phận hoàng tử ở Thiên Độc quốc dù sao cũng là không thể với tới. Nàng tuy không cần phải lấy lòng, nhưng cũng không thể khiến cho hai nước phân tranh Cốc Bích Lâm trừng mắt nhìn Qúy Như Yên, hoàng hậu đã sớm nói không nên đắc tội với nàng ta Cốc Bích Lâm giận giữ là bởi vì lễ bái nguyệt, Qúy Như Yên đã cho nàng phải mất mặt, hiện giờ lại không đem nàng để ở trong mắt Cự nhiên còn lấy thân phận, thất hoàng phi Thiên Độc quốc ra để áp đảo nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy từ trước đến nay kiêu ngạo, trực tiếp bị vứt bỏ trên mặt đất, dư vị này nàng sao có thể quan tâm? Qúy Như Yên lành lạnh liếc nàng một cái: "Cốc đại tiểu thư, nếu như bản quận chúa không phải là thất hoàng phi của Thiên Độc quốc, cũng không cảm thấy e ngại ngươi. Hiện giờ hộ quốc công đã vì nước hy sinh thân mình, ngươi cũng nên vì phụ thân mình mà giữ đạo hiếu đi. Như thế nào còn đến nơi này tìm mua xiêm y trang sức?" Lời nói này làm cho nhóm danh môn quý nữ, đều liếc mắt khinh thường Cốc Bích Lâm, theo sau là nhóm tỳ nữ đi theo Cốc Bích Lâm cũng cảm thấy nàng có chút không hiểu lễ giáo Cốc Bích Lâm thẹn quá hóa giận, nhưng lại phân phó hộ vệ bên người: "Người tới! Đem người này bắt lại cho bổn tiểu thư!" "Dạ" Ra lệnh một tiếng, năm hộ vệ liền đi tới, vây xung quanh Qúy Như Yên Qúy Như Yên nhìn năm hộ vệ kia, chỉ cười lạnh, hảo cho một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Liếc mắt nhìn Dao Quang, ý bảo nàng giải quyết Dao Quang lập tức hiểu ý, đứng ra hộ chủ: "Lớn mật! Dám vô lễ với quận chúa, đều không muốn sống nữa sao?" Một tiếng hô nhưng lại làm cho đám thị vệ kia có chút do dự Dù sao, quận chúa Qúy Như Yên này cũng không phải dễ chọc Phải biết rằng, hơn một trăm người Qúy phủ, đều bị chém giết, nhưng chỉ có một vị đại tiểu thư này là không có việc gì, còn được Yến vương gia cùng Yến vương thế tử che chở Hiện giờ, Qúy đại tiểu thư ở Thịnh kinh, tuyệt đối là vì đại nghĩa diệt thân, ngay cả đối với thân nhân cũng không nhân nhượng, đối với người ngoài sao lại có lòng nhân nhượng? Cốc Bích Lâm thấy bọn thị vệ do dự, trên mặt lập tức liền không có ánh sáng, tức giận mắng: "Các người hôm nay nếu không bắt nàng, bổn tiểu thư sẽ cho các người sống không bằng chết!" Bọn thị vệ bị uy hiếp liền phải tiến lên, không nói hai lời liền trực tiếp rút kiếm tiến lên Nhìn biểu hiện của bọn họ, Dao Quang đều không để trong mắt, khinh công của nàng trong bát sát tinh rất lợi hại. Võ công tự nhiên cũng không kém, nàng cố ý không muốn rút ra chùy thủ