[Dịch]Cảnh Lộ Quan Đồ- Sưu tầm

4
Truyện Cảnh Lộ Quan Đồ của tác giả Thần Đăng.Đỗ Long, tốt nghiệp Trung cấp cảnh sát, ngày đầu tiên đi làm, vì cứu một cô gái mà bị côn đồ đánh một gậy...
Truyện Cảnh Lộ Quan Đồ của tác giả Thần Đăng.Đỗ Long, tốt nghiệp Trung cấp cảnh sát, ngày đầu tiên đi làm, vì cứu một cô gái mà bị côn đồ đánh một gậy...
789